Rörinspektion

Boka Rörinspektion

Ingår 2h arbete

Pris 5300kr 
efter ROT 4060kr

*pris avser planerat arbete dagtid

Jour kamerainspektion

Rörinspektion

Vi utför kamerainspektion/rörinspektion och filmar avlopp med högupplösta kameror för bästa resultat. Rörinspektioner med kamera utförs oftast vid återkommande stopp i avlopp där orsaken inte är klar. Att inspektera rören är ett effektivt sätt att hitta fel och skador som kan uppståt. Efter en utförd inspektion med kamera får du som kund en komplett rapport och filmen som visar dina rör och skicket invändigt. En inspektion kan även hjälpa till vid ombyggnad av rör och ledningar då vi utför ledningslokalisering för att ta fram nya ritningar.

Varför rörinspektion

  • Om du får stopp i avloppet ofta men inte hittar orsaken kan en rörinspektion vara lämplig.
  • För att inspektera skick på rören invändigt vid tex ombyggnationer.
  • En filmning av avloppsledningar kan visa platsen där stopp eller problem uppkommit.

Ledningslokalisering

Äldre fastigheter eller nya som är under uppbyggnad kan sakna ritningar för hur avloppet är draget. Vid dessa fall kan vi ta fram nya ritningar med hjälp av ledningslokalisering. Efter utfört arbete har du kompletta ritningar över avloppssystemet.

Rotbeskärning

Träd och buskar som växer i närheten av avloppsledningar kan växa in i rören och skapa stors bekymmer. Vi utför rotbeskärning av dina avlopp.

Tänk på att rötterna kan växa tillbaks efter några år så det är rekommendera att göra regelbundna rotbeskärningar av dina avloppsrör med några års mellanrum.