Värmepumpar

Våra effektivaste värmepumpar flexoTHERM och flexoCOMPACT som ger en mycket hög besparing under många år framöver. Värmepumparna finns med en inbyggd varmvatten- beredare på 171 liter och som fristående värmepump, som enkelt kan kombineras med en av Vaillants varmvattenberedare. De är enkla att installera och använda, och alla parametrar kan avläsas direkt i displayen. Vi har dessutom försett den med en 10-årig garanti på kompressorn.

Jour AB_A5 Varmepumper 08_2018

Gäller perioden 1 Sept – 30 Nov 2018.