En JourAB Tekniker är en utav våra anslutna medlemmar, antingen inom VVS eller el. Eftersom vi anlitar en rad olika företag som är experter inom sina områden så har vi tillgång till både spolbil och kamerainspektioner. Allt görs med senaste utrustning och teknik. Våra medlemmar genomgår kontroller som säkerställer alla utförda arbeten till JourABs ställda krav.