Som Bostadsrättsinnehavare är du skyldig till allt som händer innanför ytterdörr och väggar.

Bostadsrättsföreningen är ansvarig för vatten in (därför ska det alltid finnas avstängning vid ingående) samt för vertikala stammar.

Sitter stoppet mellan WC/Vask och stam (vertikal) är det bostadsrättsinnehavarens ansvar.

Sitter stoppet i stammen t.ex mellan våningar då är det föreningens ansvar och bråttom att åtgärda problemet då det kan orsaka stora översvämningar.