Spolbil

Boka Spolbil

Ingår 2h och servicebil

Pris 3600kr 
efter ROT 2870kr

Spolbil

Spolbil

Varje dag åker våra spolbilar runt i Stockholm, Göteborg och Södermanlands Län och löser olika problem med avlopp och stammar. Alla spolbilar använder hett vatten för att lösa besvärliga problem. Avloppsledningar kan förr eller senare få beläggningar och slamma igen vilket gör det viktigt att se till att rören håller bra skick invändigt. Även föremål råkas ibland spolas ner.Eftersom högtryck används är metoden både miljövänlig och skonsam mot rören. Du kan boka spolbil både som planerat arbete och vid akuta tillfällen på jour. Vid behov av spolbil kan ROT utnyttjas om du som kund är berättigad vilket medför ett lägre pris.

När behövs spolbil

  • Om du får stopp i avloppet ofta men inte hittar orsaken kan en rörinspektion vara lämplig.
  • För att inspektera skick på rören invändigt vid tex ombyggnader.

Vi spolar

Vi spolar allt från dagvattenledningar, avlopp till dräneringsrör.

Försäkring

Tänk på att om inte rör och stammar spolas regelbundet och exempelvis en översvämning uppstår till följd kan försäkringspremien avsevärt höjas.